wersja testowa serwisu

Pomoc przedsiębiorcom w gminie Rzgów: Radni podjęli decyzję

restaurant-449952_960_720

Podczas ostatniej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, 31 marca radni podjęli uchwały, łagodzące ekonomiczne skutki obostrzeń pandemicznych. Pomoc jest adresowana do przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić normalnej działalności gospodarczej i z tego powodu ponoszą straty. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiące: w pierwszej uchwale za styczeń, luty i marzec 2021 r., a w drugiej za kwiecień, maj, czerwiec 2021 r.

Obie uchwały zwalniają od podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Owa pomoc publiczna dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii.

Pomoc dotyczy więc podatników podatku od nieruchomości, których główna działalność gospodarcza polega na prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, a także przedsiębiorców, których działalność polega na przygotowywaniu i podawaniu napojów (ujęte w Klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej PKD w podklasie 56.30.Z ).

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest przedstawić deklaracje lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Do tego załącza formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Intencją samorządu jest zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. 

źródło: UM Rzgów