Złote Gody w Gminie Bełchatów. Konrad Koc wręczył małżonkom prezydenckie medale [Foto]

Złote Gody w Gminie Bełchatów. Konrad Koc wręczył małżonkom prezydencie medale [Foto]
Gmina Bełchatów/ Facebook

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa mieszkańców z Gminy Bełchatów, które osobiście wręczył Wójt Konrad Koc.

Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Uroczystość prowadziła Z-ca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej p. Agnieszka Soboń.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo: 

  • Maria i Michał Kaczmarek - Postękalice; 
  • Maria i Antoni Strąkowscy - Zdzieszulice Górne.

Dołaczamy do urzędniczych życzeń i wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

Źródło: Gmina Bełchatów