Zelowskie Liceum Ogólnokształcące świętuje jubileusz 65-lecia

l_20221215-132359_1
Powiat Bełchatowski

W tym roku zelowskie liceum obchodzi swój jubileusz. To już 65 lat od kiedy w mieście istnieje średnia szkoła ogólnokształcąca. Powstanie takiej placówki było warunkiem nadania Zelowowi praw miejskich, dlatego jubileusz miasta i szkoły są ze sobą nierozerwalnie związane. W ramach obchodów szkoła zorganizowała konkursy literacki i plastyczny, którym patronowała Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. Gościem jubileuszowej akademii był Sławomir Malinowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie.

Liceum w Zelowie to wyjątkowa szkoła, która, jak stwierdziła jej dyrektor Anna Łabencka, ma zarówno szczytne tradycje, jak i piękną przyszłość. W przemówieniach goście wyrażali podziw i sympatię dla placówki oraz jej byłej i obecnej kadry. Większość z obecnych na uroczystości gości to absolwenci liceum, którzy do dziś darzą szkołę sentymentem. W wielu wypowiedziach podkreślano również rolę liceum w życiu całej społeczności miasta i gminy.

Pierwsza część spotkania poświęcona była ważnym dla nas wszystkich prawom człowieka, które w Liceum im. Obrońców Praw Człowieka są zawsze priorytetowym zagadnieniem. Nagrodzono laureatów konkursu powiatowego pod patronatem Starosty Bełchatowskiego „Jestem inny, jak każdy z nas", a także laureatów konkursów poezji i pieśni patriotycznej i wiedzy patriotycznej. W części artystycznej widzowie obejrzeli prezentację historii szkoły i wysłuchali piosenek, wykonywanych przez utalentowane uczennice liceum. Na koniec zaproponowano akcenty humorystyczne, czyli świetnie wykonane skecze, w których uczniowie odnieśli się do realiów teraźniejszości oraz przeszłości szkoły.

Warto wspomnieć również o wielu gazetkach okolicznościowych, konkursach (np. na kartkę na urodziny liceum) i wystawach, które zorganizowano w szkole w związku z jubileuszem. Na korytarzach można obejrzeć wystawę poświęconą historii Zelowa, a w Izbie Pamięci szereg tematycznych ekspozycji. 

Źródło: Powiat Bełchatowski