wersja testowa serwisu

W środę kolejna Sesja Rady Powiatu Bełchatowskiego

1-ses-1613992562
fot. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

24 lutego odbędzie się w trybie korespondencyjnym XXVIII sesja Rady Powiatu w Bełchatowie. Do jednych z najważniejszych tematów lutowej sesji należy: sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski,a także zmiany składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Projekty i materiały do poszczególnych spraw dostępne są na stronie Powiatu Bełchatowskiego w zakładce e-sesja.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji z dnia 27 stycznia 2021 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021-2032.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2021 rok.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.
7. Sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za III i IV kwartał 2020 roku.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Bełchatowie za 2020 rok.
9. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Inne tematy.
12. Zamknięcie obrad.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie