wersja testowa serwisu

Trzy wsie z gminy Kluki dostały po 10 tysięcy zł.! Na co zostaną spożytkowane pieniądze?

Trzy wsie z gminy Kluki dostały po 10 tysięcy zł.! Na co zostaną spożytkowane pieniądze?
UG Kluki

Trzy sołectwa z gminy Kluki: Cisza, Roździn i Strzyżewice otrzymały granty w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego „Sołectwo na Plus".  Na co poszczególne społeczności spożytkują pieniądze?

Każde z sołectw na realizację swoich planów otrzymało po 10 tysięcy złotych.

Sołectwo Cisza dostało grant na realizacje zadania: Doposażenie Sołectwa Cisza w sprzęt plenerowy.Sołectwo Roździn za pieniądze z grantu sfinansuje: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z zakupem stołu biesiadnego i ławek na działce gminnej 289/5 i 289/6, a Sołectwo Strzyżewice otrzymało grant na zadanie: Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.

Okolicznościowe promesy podpisane przez marszałka Grzegorza Schreibera, wręczono laureatom – przedstawicielom trzech sołectw z gminy Kluki – podczas gali samorządowej zorganizowanej w Zelowie.