wersja testowa serwisu

Trzy bezimienne ronda już z nazwami

rondo-2_Mila-scaled

Po 14 dniach od ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego" uprawomocniły się uchwały Rady Gminy Kleszczów o nadaniu nazw trzem rondom, które w ostatnich latach powstały na drogach w obrębie miejscowości Łuszczanowice.

Z inicjatywą nadania nazw wystąpiła Rada Sołecka oraz radni i sołtys wsi Łuszczanowice.

Pierwsze z trzech bezimiennych dotąd rond u zbiegu ulic Złotej, Opalowej, Turkusowej w Łuszczanowicach (w pobliżu Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz niedawno powstałego skweru) otrzymało imię Jana Pawła II. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, iż Papież Polak był człowiekiem wielkiego formatu „którego wiedza, uczciwość moralna i dokonania mogą być wzorem do naśladowania. (…) Jan Paweł II poprzez swoją działalność przemawiał do świata ukazując nie tylko fundamenty chrześcijańskiego posłannictwa, ale także problemy pracy i sprawiedliwości społecznej".

Kolejne rondo na drodze z Łuszczanowic do Łękińska znajduje się u zbiegu ulic Miłej, Złotej i Perłowej (w pobliżu stacji elektroenergetycznej GPZ Kleszczów). Rada Gminy nadała mu imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uzasadnieniu do uchwały znajdujemy przypomnienie, że kard. Stefan Wyszyński, arcybiskup warszawski i gnieźnieński, prymas Polski był wytrwałym obrońcą wiary w czasach stalinizmu, represjonowanym, a następnie uwięzionym w latach 1953- 1956. Był twórcą Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Trzecie z nazwanych rond znajduje się u zbiegu ulic Perłowej i Szafirowej, w sąsiedztwie kompleksu leśnego między Łuszczanowicami Hubami oraz Wolicą. Decyzją inicjatorów rondo to nazwano imieniem Księdza Jerzego Popiełuszki. W uzasadnieniu do uchwały, dotyczącej nadania tej nazwy podkreślone zostały: ogromna odwaga ks. J. Popiełuszki w obronie swoich przekonań, a także prowadzone w czasie stanu wojennego liczne działania charytatywne oraz wspieranie ludzi prześladowanych i skrzywdzonych.

Źródło: Gmina Kleszczów