wersja testowa serwisu

Technik spawalnictwa - nowy kierunek w ZSP w Zelowie

glowen-kilinski-1613381294

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie zaprasza młodzież w swe progi i proponuje naukę na nowym kierunku. Technikum Mechaniczne w roku szkolnym 2021/2022 będzie edukowało w zawodzie – technik spawalnictwa. Posiadanie doświadczenia oraz umiejętności spawalniczych stwarza aktualnie bardzo dobre perspektywy zawodowe.

Szkoła do kształcenia w nowym zawodzie jest doskonale przygotowana, posiada wykwalifikowaną kadrę, zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie tak, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia. Spawacz to zawód bardzo poszukiwany w różnych dziedzinach gospodarki. Spawanie to praca wymagająca wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

W wyniku procesu kształcenia uczeń technikum spawalnictwa będzie umieć m.in.

 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych
W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętność w zakresie m.in.
 • budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,
 • warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,
 • metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,
Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego i personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał m.in.:
 • opracować dokumentacje technologiczna spajania,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania

Pełnoletni uczeń ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach i uzyskania kwalifikacji spawacza. Uzyskane przygotowanie pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach, w których technologie spawania są główne albo pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera jakości. Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako:

 • kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika- technologa
 • kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • spawalnika produkcji
 • mistrza spawalniczego

Wpisz tutaj swój tekst

Szkoła podpisała także porozumienie z firmą, w której uczniowie będą mogli odbywać praktyki, szkolenia, a także poznać potrzeby rynku pracy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie