Takich kontenerów na śmieci nie ma nikt w Polsce! Do tego najnowocześniejsze kamery i nowy dojazd. PSZOK w Zawadach po gruntownej modernizacji

pszok
UG Bełchatów

Jeszcze chwila i mieszkańcy Gminy Bełchatów będą mogli korzystać z przebudowanej części Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych w Zawadach. 

Jak podkreśla Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów, PSZOK w Zawadach jest pierwszym w Polsce, w którym zastosowano system kontenerów do głębokiej zbiórki odpadów, tzw. Molok. Na PSZOK jest też kontener na odpady niebezpieczne i elektrośmieci, stalowa wiata o wymiarach 20 metrów na 8,4 metra, pod którą będą schowane kontenery na odpady, waga najazdowa stalowo - betonowa oraz kontener biurowy wraz z zapleczem sanitarnym. Pojawiły się tam również nowe nasadzenia. 

Wyremontowano też drogę dojazdową do PSZOK, a sam punkt ma dwie bramy: wjazdową i wyjazdową tak, by usprawnić obsługę mieszkańców. 

- Staraliśmy się, żeby rozwiązania, które tu zastosowaliśmy, były jak najbardziej funkcjonalne, jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i jednocześnie maksymalnie usprawniały pracę PSZOK - mówi Konrad Koc. 

Jak zaznacza Marta Bluszcz - Stępnik, kierownik zespołu ds. Gospodarowania Odpadami, jednocześnie pozwoli to na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami tak, by faktycznie korzystali z niego wyłącznie mieszkańcy Gminy Bełchatów. Co ważne, cały teren PSZOK jest monitorowany, a zastosowane tam kamery dają obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości. 

Przebudowa PSZOK kosztowała 3.037.589,44 zł. Na realizację tego zadania Gmina Bełchatów uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nową część obiektu pod koniec września oglądali gminni radni, a o zastosowanych tam rozwiązaniach mówili pracownicy referatu Inwestycji, zespołu ds Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami oraz Maria Makowska ze spółki MK Budima, która realizowała tę inwestycję.

Źródło: UG Bełchatów