wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach: Przekazanie nowo wybudowanej sali gimnastycznej

21F813F01-98B6-CDDC-9D22-E3330DA40AF4

W dniu 14 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach odbyło się przekazanie w administrowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej, nowo wybudowanej sali gimnastycznej. 

W tym wyjątkowym momencie w dziejach szkoły Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wręczyła Pani Agnieszce Mysłowskiej – p.o. dyrektora szkoły zarządzenie w sprawie oddania w administrowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej. Sala gimnastyczna, będąca częścią obiektu szkolnego w Kaszewicach, oddana była do użytku w grudniu 2019 roku i do tej pory użytkowana była przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, choć w całości była własnością Gminy Kluki.

Zarządzenie Wójta Gminy Kluki, Pani Renaty Kaczmarkiewicz z dnia 01 września 2020 r., w sprawie oddania w administrowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej, nakazuje, „przekazać w administrowanie, w zakresie nie wykraczającym poza zarząd zwykły, Szkole Podstawowej w Kaszewiach, obiekt użyteczności publicznej zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach(…) obejmujący Salę Gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Zarządzeniem Nr ROA.0050.81.2020, Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz zobowiązała Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaszewicach do administrowania obiektem w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie obiektu.

W sali lekcyjnej stosowne dokumenty podpisali: Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz, Kierownik Ref. Inwestycji i Rozwoju Ewa Kaźmierska, Kierownik Ref. Oświaty Marzanna Karpińska i przejmująca obiekt, dyrektor Agnieszka Mysłowska.

Pani Dyrektor Agnieszka Mysłowska przejęła świetnie wyposażoną technicznie, nową salę gimnastyczną. Dzięki oddaniu do użytkowania sali gimnastycznej szkoła doczekała się obiektu sportowego, na który czekała wiele lat. Uczniowie mogą pochwalić się pięknym i funkcjonalnym obiektem.

Źródło: Gmina Kluki