wersja testowa serwisu

Sanepid wydaje kolejny komunikat: "Woda może mieć zmieniony smak i wygląd". Co to oznacza dla konsumentów?

water-1154080_1280
Pixabay

Do końca października bełchatowski sanepid przedłużył termin warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Parzniewice. Jeśli chodzi o miasto Bełchatów to z jego zasobów korzystają mieszkańcy zaledwie trzech posesji trzech przy ulicy Górnej. Nieco gorzej jest w gminie Bełchatów, gdzie parzniewicki wodociąg zasila kilkanaście miejscowości! Jak informują służby - woda jest zdatna do picia, ale może mieć zmieniony wygląd i smak. Z czego to wynika? Przeczytaj w artykule

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim w komunikacie z dnia 5 października poinformował, że zawartość żelaza w wodzie dostarczanej wodociągu Parzniewice nadal jest „ponadnormatywna", co może ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 

Wskazano również, że woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych i że trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Na kanwie tych działań bełchatowski sanepid podjął decyzję o przedłużeniu warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu Parzniewice. Termin wskazany przez PPIS to 30 października 2021 r.


Przypomnijmy, że woda z wodociągu Parzniewice dostarczana jest do sieci na terenie powiatu bełchatowskiego. Dotyczy mieszkańców następujących miejscowości:

  • miasto Bełchatów: ul. Górna pos. nr 3, 7, 25,
  • gmina Bełchatów: Augustynów, Borki (posesje nr 2,3,3a, 4,4a,6,8,10,11,13,14,14,15,15a, 155,16,16a, 17,31,32,36,39,41, przyłącza wodociągowe działek o nr ewid 6/5,6/4,8/3, komora wodomierzowa Kluki, dz. Nr 7/2,7/6, 2/11), Bugaj, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kol, Dobrzelów, Helenów, Janina, Janów, Kielchinów, Korczew, Księży Mlyn, Kurnos Drugi (posesje 209, 210, 174a, 203, 134, 201, 211, 211a, 155, 201a, 178, 175, 118, 210b, 184b, 105, dz. Nr 34,270,97/7,97/8,97/9,24/7,208,277/2, 231/6,98/12 Kurnos Pierwszy (pos. nr 113,121,122, dz. Nr 406, PGE Dystrybucja, PSE), Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole (pos. nr 13), Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne, Zwierzchów, Wawrzkowizna,
  • gmina Kluki: Kaszewice, Kol. Kaszewice (dotyczy pos. nr 1-23, 46,466,47,47a, 50,50a,50b), Želichów.


Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.