Półmetrowy pocisk artyleryjski znaleziony podczas remontu drogi! Pod Bełchatów wezwano tomaszowskich saperów [Foto]

niewybuch
KPP Bełchatów

Policja wciąż jest powiadamia o znalezieniu niebezpiecznych „pamiątek" z czasów I czy II wojny światowej. Na takie nietypowe znaleziska trafiają często pracownicy budowlani, grzybiarze czy inne osoby wykonujące prace związane z wykopami. Do niebezpiecznego odkrycia doszło dziś na terenie gminy Bełchatów podczas remontu drogi.

Niewybuchy wciąż są odkrywane podczas różnego rodzaju prac. W ubiegłym roku Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego bełchatowskiej komendy policji otrzymała łącznie 5 zgłoszeń dotyczących odnalezienia niewybuchów. Tym razem niebezpieczny przedmiot został odkopany w czwartek, 18 kwietnia, w miejscowości Oleśnik. Na terenie gminy Bełchatów trwają prace przy remoncie drogi. O znalezisku natychmiast poinformowano policję.

- Na miejsce natychmiast wysłano policjanta z bełchatowskiej komendy, przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Funkcjonariusz potwierdził, że to pocisk artyleryjski o długości około 50 cm i średnicy 15 cm. Patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca, aby nie dopuścić osób postronnych do momentu przyjazdu saperów z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim i podjęcia przez nich pocisku - przekazuje nadkom. Iwona Kaszewska z bełchatowskiej Policji. 

Dalsza część artykułu poniżej zdjęć

Policja niezmiennie przypomina: w przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest bowiem całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe! Dlatego nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia. 

- Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Niezwłocznie należy powiadomić Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odkryciu takiego znaleziska, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci - dodaje nadkom. Iwona Kaszewska z KPP Bełchatów.

Informując Policję należy podać miejsce znaleziska, określić co zostało odnalezione, wygląd przedmiotu, jego ogólne gabaryty, podać telefon kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.