PGE ma dwóch nowych prezesów. Dla jednego to powrót do spółki

PGE ma dwóch nowych prezesów. Dla jednego to powrót do spółki
PGE

W środę, 6 marca Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła uchwałę o powołaniu dwóch członków Zarządu. Od dnia 18 marca funkcję Prezesa Zarządu XII kadencji obejmie Dariusz Marca, z kolei Wiceprezesem ds. Regulacji zostanie Marcin Laskowski. Kadencjawspólna zarządu trwa 3 lata.

Przypomnijmy, 9 lutego Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej ogłosiła konkurs na prezesa i dwóch wiceprezesów zarządu spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń minął 26 lutego. Rada nadzorcza prowadziła rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami od 28 lutegodo 1 marca.

Kandydat na członka zarządu musiał spełniać m.in. takie warunki jak: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, posiadać poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Na stanowisko członka zarządu nie mogła kandydować osoba, która m.in. pełniła funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, lub biurze posła do parlamentu europejskiego, wchodziła w skład organu partii politycznej, była zatrudniona przez partię polityczną, pełniła funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy PGE 

Kim są nowi prezesi?

Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem Magister Organizacji i Zarządzania. W latach 2013-2016 był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. 

- Był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Grupy PGE na lata 2014-2020 oraz Programu Inwestycyjnego Grupy PGE. Dodatkowo pełnił funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z.o.o., a także Członka Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej - przekazała spółka w oficjalnym komunikacie.

W latach 2009-2013 Marzec pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar energetyki w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi tej firmy w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s. (Republika Czeska). W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001).W latach 2019-2024 członek Zarządu ds. Ekonomicznych w spółce Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Z koleiMarcin Laskowski od kilku lat w ramach Polskiej Grupy Biogazowej będącej obecnie częścią francuskiego koncernu Total Energies przygotowuje oraz realizuje projekty w obszarze OZE. W Polskiej Grupie Biogazowej pełni funkcję Prezesa PGB Inwestycje Sp. z o.o., SPV a także Wiceprezesa PGB Serwis Sp. z o.o.. Jako Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) prowadzi działania w na rzecz rozwoju regulacji prawnych mających na celu rozwój energetyki, w tym OZE.

- Przez szereg lat był odpowiedzialny jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych za rozwój krajowej sieci przesyłowej, w tym brał czynny udział w tworzeniu regulacji prawnych dedykowanych elektroenergetyce. Był odpowiedzialny m.in. za Projekt elektroenergetyczny Polska-Litwa współfinansowany środkami UE oraz budowę i rozbudowę sieci przesyłowej na EURO 2012 - czytamy w komunikacie Polskiej Grupy Energetycznej.

Laskowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty International Project Management Association. Od 24 lat specjalizuje się w rozwoju infrastruktury energetycznej.