wersja testowa serwisu

Najzdolniejsi studenci odebrali z rąk starosty stypendia! Kto wśród wyróżnionych?

stypenida1
Powiat bełchatowski

Maja nie tylko ponadprzeciętne wyniki w nauce, ale swoim działaniem udowadniają, że nauka może być wspaniałą pasją, w którą można wkładać zaangażowanie niż przewiduje tylko studencki program. Najzdolniejsi słuchacze pochodzący i mający zameldowanie na powiatu bełchatowskiego odebrali z rąk starosty powiatu stypendia. Stypendia wynoszą od 645 zł do 1720 zł.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu przed rozpoczęciem powiatowej sesji. Zanim radni rozpoczęli swoje obrady Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i Przewodniczy Rady Powiatu Sławomir Malinowski wyróżnili najzdolniejszych studentów. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się:
 • Oskar Szafrański- student kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, który uzyskał wysoką średnią 4,98 oraz jest współautorem kilku artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych a także jednego wyróżnionego podczas VII Sesji Studenckiej w ramach konferencji Periperal Interventions in Krakow.
 • Aleksandra Cyniak - studentka Farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której średnia ocen to 4,9. Aleksandra jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz podejmuje działania na rzecz promocji sportu jako wolontariusz w Fundacji Mariusza Wlazłego.
 • Paulina Olczak - studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Uzyskana średnia to 4,73. Paulina zajęła I miejsce za pracę podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej oraz II miejsce w sesji prac oryginalnych podczas IV Studenckiej Konferencji Internistycznej. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland.
 • Patrycja Sidowska - studentka logopedii na Uniwersytecie Łódzkim,uzyskała średnią 4,89. Jest aktywnym członkiem Studencko- Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego w którym pełni funkcję przewodniczącej.
 • Klaudia Siewiera -studentka weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, średnia ocen to 4,75. Klaudia jest członkiem SKN Chirurgii Weterynaryjnej, brała udział w badaniach prowadzonych w ramach SKN, a także odbyła praktyki zagraniczne w programie Erasmus+.
 • Magdalena Jasionek- studentka inżynierii środowiska na Uniwersytecie Rolniczym, która uzyskała średnią 4,75. Magdalena jest współautorem artykułu naukowego opublikowanego w książce abstraktów, aktywnym członkiem Koła Geografów UJ w którym brała udział w projekcie badawczym.
 • Tomasz Przerywacz - student kierunku human- computer interaction na Politechnice Łódzkiej. Uzyskana średnia to 4,78. Tomasz zajął I miejsce za pracę na konkursie prac dyplomowych pod patronatem Instytutu Elektroniki Sekcji Polska, jest współautorem artykułu w czasopiśmie Energies,a także odbył praktyki zagraniczne w programie Erasmus+.
 • Katarzyna Kowalska - studentka wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Katarzyna uzyskała średnią 4,85 i jest członkiem SKN Psychologii lekarskiej. Odbyła również wolontariat w ZOZ.
 • Mikołaj Raś - student zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, średnia ocen 4,93. Mikołaj jest członkiem Koła Naukowego Przedsiębiorczości Regionalnej.
 • Angelika Ozga - studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, średnia ocen 4,59. Angelika jest aktywnym członkiem dwóch kół naukowych, a także zaprezentowała pracę podczas Poznańskiej Studenckiej Konferencji Ginekologiczno- Położniczej.
 • Dominika Wyczachowska - studentka globalnego biznesu, finansów i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, która uzyskała średnią 4,87. Dominika jest członkiem Stowarzyszenia Erasmus Student Network w której pełni funkcję przewodniczącej zarządu.
 • Wiktor Robak - student zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, uzyskał średnią 4,61. Wiktor jest srebrnym medalistą w kategorii open 400m stylem dowolnym podczas Pucharu Polski Parapływackim Grand Prix Polski oraz Letnich Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych.
 • Karolina Fiałkowska - studentka położnictwa na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, która uzyskała średnią 4,71. Karolina aktywnie uczestniczy w życiu uczelni pełniąc funkcję Starosty Roku oraz biorąc udział w akredytacji kierunku Położnictwo.
 • Jakub Urban - student skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, średnia 4,59. Brał udział w pracach Koła tłumaczy literatur nordyckich, a także wygłosił referat podczas Studenckiej Konferencji Młodych Skandynawistów.
 • Grzegorz Członka - studenta fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Grzegorz uzyskał średnią 4,78 i aktywnie uczestniczy w życiu Uczelni jako członek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
 • Szymon Śmigielski – student metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał średnią 4,52, i jest aktywnym członkiem SKN Negocjator w którym to pełni funkcję członka zarządu oraz zajął III miejsce drużynowo w finale XIX Ogólnopolskiego Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego.
 • Natalia Pawłuś - studentka fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, która uzyskała średnią 4,58 i jest członkiem SKN Move It! gdzie angażuje się w projekty badawcze.
 • Aleksandra Bożek - studentka logopedii z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim, która uzyskała średnią 4,60 i jest członkiem Studencko- Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego UŁ.
 • Iwona Kurant - studentka rachunkowości i finansów na Cardiff University. Iwona uzyskała średnią wynoszącą 77% oraz ukończyła letni program z zakresu Ekonometrii wprowadzającej na Uniwersytecie w Utrechcie.

Na stypendia przeznaczono łącznie kwotę blisko 20 tyś. zł. Stypendia wynoszą od 645 zł do 1720 zł.