Łódzkie ponownie będzie ratować zabytki. Można składać wnioski o dofinansowania

Koscio-w-Korczewie_fot.-Tomasz-Grala-UMW_3
fot. Tomasz Grala, UMWŁ

Ruszyła kolejna edycja programu #ŁódzkieRatujeZabytki. Tym razem ze zwiększoną kwotą maksymalnego dofinansowania do 150 tys. zł.

W poprzednich dwudziestu edycjach na ochronę i rewitalizację zabytków regionu przyznano łącznie 884 dotacje, na łączną kwotę ponad 56 milionów złotych.

Tylko w ostatnich pięciu latach, Sejmik Województwa Łódzkiego, udzielił wsparcia o wartości ponad 40 mln złotych, co dowodzi zaangażowania i determinacji w dbałości o dziedzictwo kulturowe regionu.

- Wspieramy prace, które chronią nasze dziedzictwo kulturowe, przyczyniając się do zachowania unikalnej historii Łódzkiego – podkreśla Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Efekty są widoczne. Wykonano m.in.: prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej dekoracji malarskiej polichromii stropu kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie czy zadbano o konserwację i restaurację wnęk za rzeźbami Jezusa i biskupów wraz z konserwacją złoconych uszaków z ołtarza głównego w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie.

Odnowiono również m.in.: Archikolegiatę w Tumie, kościół parafialny w Sulejowie-Podklasztorzu, Muzeum w Oporowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, a także zabytkowy młyn w Ldzaniu.

O dotację może wystąpić każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dofinansowanie obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, w tym prace projektowe i badawcze, czynności konserwatorskie, restauratorskie, budowlane, nakłady materiałowe i montażowe.

Zgłoszenia można składać do 21 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/lodzkie-ratuje-zabytki.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi