Gmina Bełchatów podzieliła miliony z tzw. "rozbioru" gminy Kleszczów. Kto ile dostanie?

sesja-Rady-Gminy-Bechatow
UG Bełchatów

Z końcem marca, ustalono zasady, na jakich gmin Bełchatów będzie finansowo wspierała pozostałe samorządy z powiatu bełchatowskiego z puli pieniędzy pochodzących z tzw. "rozbioru" gminy Kleszczów. W kasie przedsięwzięcia popularnie nazywanego Funduszem Wsparcia Lokalnego jest ponad 15 mln zł plus 2,4 mln zł w puli rezerwowej. 

31 marca Rada Gminy Bełchatów jednogłośnie, choć po długiej dyskusji dotyczącej samych zasad, na jakich będzie odbywał się podział środków, przegłosowała uchwałę w sprawie wyrażenia intencji udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku. W odrębnej uchwale ustalone zostaną zasady pomocy finansowej dla powiatu bełchatowskiego i na Fundusz Drogowy, na który została przeznaczona odrębna pula finansowa.

- Fundusz Wsparcia Lokalnego i projektowany Fundusz Drogowy dla powiatu bełchatowskiego to realizacja tych wszystkich postulatów, o których jako Wójt Gminy Bełchatów mówiłem właściwie od początku dyskusji na temat zmiany granic Gminy Bełchatów przez włączenie obrębu Wola Grzymalina – mówił podczas sesji wójt Konrad Koc. - Obiecaliśmy, że będziemy pomagać samorządom naszego powiatu i że będzie to pomoc znacznie bardziej wydatna niż ta, którą oferowała Gmina Kleszczów. Teraz słowa dotrzymujemy – podkreśla. 

Jak tłumaczy Małgorzata Łągiewska, Skarbnik Gminy Bełchatów, algorytm podziału środków opiera się na czterech podstawowych wskaźnikach, obliczonych dla każdej gminy oddzielnie: 

  • dochodzie na jednego mieszkańca, 
  • kwocie, jaką dany samorząd dopłaca do utrzymania dziecka w szkole, 
  • wskaźniku zwodociągowania gminy 
  • długości dróg na terenie gminy.


W efekcie szacowana kwota pomocy dla poszczególnych samorządów będzie oscylowała wokół następujących sum:

  • miasto Bełchatów – ok. 3,5 mln zł, 
  • Gmina Drużbice – ok. 2,2 mln zł, 
  • Gmina Kluki – ok. 2 mln zł, 
  • Gmina Rusiec – ok. 2,1 mln zł, 
  • Gmina Szczerców – ok. 290 tys. zł, 
  • Gmina Zelów – 4,8 mln zł. 


Nawet połowę tych środków samorządy mogą wydać na wydatki bieżące, ale z zastrzeżeniem, że muszą one służyć polepszeniu warunków bytowych mieszkańców i nie mogą być przeznaczone na wydatki, związane z wynagrodzeniami pracowników danego samorządu czy jego jednostek. Co ważne, z pomocy finansowej nie mogą korzystać te samorządy, w których dochód na jednego mieszkańca wynosi więcej niż 10 tys. zł 

- Chcę podkreślić, że w przypadku wszystkich zainteresowanych gmin, będzie to pomoc znacznie przewyższająca kwoty, które otrzymywały w ramach pomocy ze strony Gminy Kleszczów. Dla przykładu Miasto Bełchatów otrzyma pięć razy więcej – mówi Konrad Koc. 

Oprócz tego uchwała zakłada pozostawienie 2,4 mln zł w tzw. puli rezerwowej. Zostanie ona rozdysponowana (na wniosek Wójta w drodze uchwał Rady Gminy Bełchatów) po złożeniu wniosków przez samorządy, które będą potrzebowały dodatkowego wsparcia. Uchwała przyjęta z dniem 31 marca, otwiera samorządom drogę do podpisania listów intencyjnych, a następnie do złożenia wniosków o wsparcie finansowe.