wersja testowa serwisu

Czterdzieści milionów złotych na pomoc społeczną i rynek pracy

6da7c702b9123bc419e9b94f1f3c977c_XL
fot. Piotr Wajman

Utrzymanie miejsc pracy i ułatwienie powrotu na rynek zatrudnienia; dotacje dla usług społecznych i zdrowotnych; wsparcie rodziny i pieczy zastępczej - w czasie pandemii te wydatki mają szczególne znaczenie. Zarząd Województwa Łódzkiego właśnie przeznaczył na te cele prawie 40 mln zł.

- Miniony rok był trudny dla nas wszystkich – powiedział Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego, podczas konferencji prasowej zapowiadającej nowe konkursy na pomoc społeczną i wsparcie rynku pracy. – Był przede wszystkim zdominowany przez pandemię koronawirusa. To zmieniło nasze życie prywatne i zawodowe. Zarząd województwa z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem wychodzi naprzeciw mieszkańcom, żeby poprawić jakość codziennego życia.

Mają w tym pomóc konkursy organizowane m.in. przez Wojewódzki Urząd Pracy. Pierwszy adresowany jest dla Łodzi.

- Środki są dedykowane dla strefy rewitalizowanej. To jest obszar, w którym ludzie szczególnie potrzebują pomocy – mówi Kamil Jeziorski, dyrektor WUP. – Środki przeznaczone zostaną na staże i szkolenia, w szczególności na zawody deficytowe w Łodzi.

Dyrektor WUP zaznaczył jednocześnie, że wbrew opiniom części łódzkich samorządowców, Urząd Marszałkowski przekazuje Łodzi znaczące środki finansowe. - Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi otrzymał w tym roku z WUP o blisko 10 mln zł więcej niż w zeszłym - dodał Kamil Jeziorski.

Pieniądze z kolejnych trzech konkursów mają pomóc w tzw. włączeniu społecznym. Około 8 mln złotych zostanie przeznaczone głównie na integrację społeczną. Kolejny konkurs jest dedykowany rodzinom, a także na stworzenie domu juniora, świetlice środowiskowe i wsparcie pieczy zastępczej. Ostatni z zapowiadanych konkursów umożliwi stworzenie centrów usług środowiskowych w ośmiu powiatach: kutnowskim, łęczyckim, łowickim, poddębickim, zduńskowolskim, łaskim, pajęczańskim, radomszczańskim.

Wszystkie konkursy są dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom podległym.

Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.rpo.wup.lodz.pl.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi