wersja testowa serwisu

Bełchatów z szansą na unijne pieniądze

MOF_1

Dzięki staraniom prezydent Marioli Czechowskiej Bełchatów został wpisany do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Oznacza to, że jako miasto będziemy mieć szansę na unijne środki z funduszu spójności.

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne i przestrzenne wymagają od samorządów konkretnych działań. Temu właśnie służyć ma Strategia Województwa Łódzkiego 2030. W dokumencie zapisane zostaną działania, jakie w ciągu najbliższej dekady mają podnosić jakość życia mieszkańców. Projekt poddany został konsultacjom społecznym, w ramach których prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska zgłosiła kilkanaście wniosków. Jeden z ważniejszych dotyczył konieczności zapewnienia wsparcia dla obszarów i miast zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych z powodu transformacji energetycznej, takich jak Bełchatów. Wniosek ten został uwzględniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Bełchatów wraz z Piotrkowem Trybunalskim zostały wpisane na listę MOF, czyli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.


- Transformacja energetyczna zakłada stopniowe odchodzenie od gospodarki opartej na węglu. Będzie to miało bezpośredni wpływ na życie mieszkańców Bełchatowa oraz całego regionu. Włączenie Bełchatowa do Miejskich Obszarów Funkcjonalnych to dla nas ogromna szansa. Bo to właśnie do miast ujętych w MOF-ach mają popłynąć znaczne środki z unijnego funduszu spójności, a konkretnie z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla prezydent Mariola Czechowska. - Teraz Bełchatów będzie mieć możliwość starania się o środki zewnętrzne na likwidację negatywnych skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej. Jestem przekonana, że przełoży się to bezpośrednio na życie mieszkańców Bełchatowa, a także rozwój naszego miasta i całego regionu – dodaje prezydent Czechowska.

Ostateczny projekt Strategii Województwa Łódzkiego 2030 zostanie przedstawiony do uchwalenia Sejmikowi Województwa.

Źródło: UM Bełchatów