Najważniejsze wideo w ebe24

Bełchatów będzie współpracować z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Chodzi o seniorów! Podpisano list o współpracy

UM_uniwersytet_medyczny_porozumienie-2546
List intencyjny podpisali prof. dr hab. n. med. L. Woźniak z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent Bełchatowa P. Marjan/ UM Bełchatów

Samorząd miasta Bełchatowa i łódzki Uniwersytet Medyczny będą współpracować. W podpisanym w czwartek 4 lipca liście intencyjnym partnerzy zobowiązali się do podejmowania różnych działań na rzecz seniorów. Cel jest jeden – troska o zdrowie i aktywność starszych mieszkańców naszego miasta.

Jak czytamy w dokumencie, strony rozpoczynają „współpracę w zakresie wymiany informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta Bełchatów na rzecz projektów, rozwiązań i innowacji w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia się". Najpierw jednak konieczne jest postawienie odpowiedniej diagnozy społecznej. A tutaj niezwykle istotna jest rola samorządu.

- To samorząd identyfikuje potrzeby, samorząd rozmawia z mieszkańcami. To oni w efekcie dialogu są w stanie zdefiniować, jakie są potrzeby. My jako uczelnia, jako lekarze, jako całe środowisko zajmujące się opieką zdrowotną, jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast my nie postawimy tej diagnozy - tłumacz prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Prezydent Patryk Marjan we współpracy z uczelnią upatruje szansy na jeszcze większą aktywizację seniorów. Ale nie tylko.

- Bełchatów ma bardzo dobrą infrastrukturę społeczną. Mam tutaj na myśli liczne kluby seniorów, Akademię Seniora czy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do tych dobrych rozwiązań prospołecznych chcemy teraz dołożyć działania prozdrowotne. Chcemy skorzystać z wielkiej wiedzy Uniwersytetu Medycznego właśnie po to, żeby zaproponować bełchatowskim seniorom jak najlepsze rozwiązania. A to wszystko po to, żeby życie było jak najlepsze i jak najdłuższe – dodaje prezydent Marjan. 

Działania, jakie miasto chce wspólnie prowadzić z łódzką uczelnią, wpisują się w założenia polityki prosenioralnej. Uczeni podkreślają, że aby żyć długo i w zdrowiu, trzeba wypracować odpowiednie nawyki. Chodzi o to, aby społeczeństwo było zdrowsze. Dzięki temu będą generowane znacząco niższe koszty – zarówno te społeczne, jak i finansowe. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają zmierzać z jednej strony do optymalizacji opieki zdrowotnej. Z drugiej zaś ich celem ma być jak najszersze włączenie mieszkańców do promocji zdrowego stylu życia. Równie ważne jest to, aby społeczeństwo miało świadomość tego, jakie czynniki wpływają na dłuższe i zdrowsze życie. 

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, miasto Bełchatów oraz UM w Łodzi będą prowadzić działania w ramach European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. EIP on AHA to inicjatywa Komisji Europejskiej polegająca na współpracy pomiędzy krajami, regionami, ośrodkami akademickimi, przedsiębiorcami, placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacjami samorządowymi. Jej celem ma być poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób starszych i zwiększenie ich udziału w życiu społecznym. Płaszczyznę współpracy zawartego partnerstwa będzie stanowić wymiana informacji i dobrych praktyk, przygotowanie wspólnych opracowań i analiz, udostępnianie materiałów źródłowych oraz wszelkie działania, służące bełchatowskim seniorom w oparciu o cenny potencjał naukowo-badawczy UM.

- By te działania były jak najbardziej efektywne, partnerzy powołali Radę Koordynacji Akademickiej. Z ramienia miasta działać w niej będzie Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM. Podobnie jak Sylwia Witkowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uniwersytet Medyczny zaś reprezentować będą prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa (Dziekan Nauk o Zdrowiu) oraz Tomasz Jasiński (Koordynator Uczelni ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialności Społecznej) - wyjaśniają pracownicy bełchatowskiego magistratu.

Przypomnijmy, to już drugi list intencyjny łódzkiej uczelni wyrażając chęć współpracy z mieszkańcami naszego miasta. Kilka miesięcy wcześniej podobny dokument sygnowały swoimi podpisami starosta, dyrektor I bełchatowskiego Liceum Ogólnokształcącego i właśnie UM w Łodzi >>> "Broniewski" będzie współpracować z łódzkim Uniwersytetem Medycznym! List intencyjny podpisany

Źródło: UM Bełchatów