Bełchatowscy sportowcy i artyści mogą ubiegać się o stypendia i nagrody! Ruszył nabór wniosków

1
Pixabay

Odnoszący znaczące sukcesy artyści i sportowcy mogą ubiegać się o miejskie stypendium. Dodatkowo na uzdolnionych bełchatowian, a także trenerów sportowych czekają Nagrody Miasta Bełchatowa. Właśnie twa nabór wniosków.

Bełchatowscy sportowcy i artyści ponownie mogą liczyć na finansowe wsparcie od miasta. Prezydent Mariola Czechowska jak co roku przyzna bowiem miejskie stypendia i nagrody. Każdy, kto chce się ubiegać o gratyfikację, musi spełnić kilka warunków.

Stypendia artystyczne

O stypendium artystyczne mogą się starać bełchatowianie – laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. 

- Skierowane jest ono także do osób, które mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury. Czas na złożenie wniosków o stypendium artystyczne mija 10 października - przekazują miejscy urzędnicy.

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15.

Stypendia sportowe

Miejskie stypendia przyznawane są mieszkającym w Bełchatowie sportowcom, którzy przede wszystkim uprawiają jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie (pełna lista dostępna jest TUTAJ). Mowa m.in. o kolarstwie, piłce nożnej, pływaniu czy taekwondo. Dodatkowo wnioskujący muszą mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej lub zająć w nich czołowe miejsca. 

W tym przypadku czas na złożenie wszystkich wymaganych dokumentów upływa 15 października. Wnioski przyjmują pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15.

Osoby ubiegające się o stypendium sportowe zobowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i dołączenia potwierdzenia wniesionej opłaty do wniosku.

  • Rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Bełchatowa:
  • 87 1020 3916 0000 0402 0299 8490
  • Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

Nagroda artystyczna

Jak co roku prezydent Mariola Czechowska wyróżni również osoby i stowarzyszenia, które w minionym roku przyczyniły się do upowszechniania czytelnictwa lub popularyzacji kultury, historii miasta i regionu. Wnioski o nagrody należy składać do 25 września.

Nagroda sportowa

Oprócz stypendiów sportowych każdego roku prezydent Bełchatowa przyznaje także miejskie nagrody. Mogą się o nie ubiegać sportowcy, a także trenerzy i działacze sportowi. 

- Gratyfikację otrzymają zaś szkoleniowcy, których wychowankowie zajęli medalowe miejsce na Mistrzostwach Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paraolimpiadzie, Igrzyskach Olimpijskich albo są członkami kadry narodowej. Wniosek najlepiej złożyć do 15 października - wyjaśniają pracownicy bełchatowskiego magistratu.

Stosowny wniosek najlepiej złożyć w Wydziale Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15.

Miejskie stypendia i nagrody – złóż wniosek

Aby ubiegać się o miejskie stypendium sportowe i artystyczne lub o nagrodę, trzeba złożyć odpowiednie wnioski wraz z wymaganymi regulaminowo dokumentami. Wzory formularzy znajdują się na miejskiej stronie – w zakładkach: Sport/Stypendia sportowe oraz Kultura/Stypendia artystyczne

Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędy Miasta Bełchatowa pod nr tel. 44 733 51 09.

Źródło: UM Bełchatów