Najważniejsze wideo w ebe24

„5 lat w procesie transformacji. Stary niedźwiedź mocno śpi" - samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciel Komisji Europejskiej dyskutowali o regionie [Foto]

IMG_301_20240322-083214_1

W obliczu wyczerpywania się złóż węgla brunatnego i konieczności wygaszania w najbliższych latach Kopalni i Elektrowni Bełchatów, Region Bełchatowski stoi albo przed wielką zapaścią gospodarczą, społeczną i środowiskową, albo przed swoją kolejną, wielką szansą dziejową. - Tą szansą jest włączenie się w plan Sprawiedliwej Transformacji wraz z ponad trzydziestoma innymi regionami europejskimi. Aby tak się stało, konieczna jest ścisła współpraca rządu, samorządu województwa, samorządów lokalnych, przedsiębiorców i samych mieszkańców - zaznacza dr Maciej Kozakiewicz, Koordynator Projektu Bełchatów 5.0, który właśnie 5 lat temu zainicjował dyskusję o transformacji Regionu.

Jego zdaniem, niezbędne jest zbudowanie lokalnej koalicji interesariuszy na rzecz sprawiedliwej transformacji i skutecznych narządzi do zarządzania procesem tej transformacji w postaci klastra i centrum innowacji, z wymiernym udziałem podmiotów lokalnych.

- To główne wnioski z Sesji Panelowej „5 lat w procesie transformacji. Stary niedźwiedź mocno śpi", zorganizowanej przez Społeczną Radę ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego, w ramach projektu Bełchatów 5.0 - wyjaśnia dr Maciej Kozakiewicz.

Przez 2,5 godziny kilkudziesięciu uczestników Sesji debatowało między innymi nad wykorzystaniem 370 mln EURO, około 1,5 miliarda złotych, przyznanego ponad rok temu przez Komisję Europejską w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego. Dotychczas przeprowadzono w ramach tego Funduszu 8 naborów wniosków o dofinansowanie, których łączny budżet wynosił 394 mln zł. Wpłynęło 320 wniosków na 1,4 mld zł. Chociaż zostało dotychczas podpisanych tylko 5 umów na kwotę 10 mln zł, to - jak zapewniła dr Małgorzata Misiak, Wicedyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - wykorzystanie tego Funduszu nie jest zagrożone. W tym roku w planach jest przeprowadzenie kolejnych 8 naborów z zaplanowanym budżetem 320 mln. złotych.

Uczestnicy dyskutowali o kierunkach rozwojowych regionu najlepiej odpowiadających na wyzwania zmieniającego się świata, stwarzającego nowe szanse, ale i nowe zagrożenia. Z jednej strony formułowano propozycje wykorzystania obecnej infrastruktury przemysłowej dla potrzeb np. przemysłu zbrojeniowego, kosmicznego czy turystycznego, z drugiej propozycje inwestycji w nowe technologie wytwarzania, magazynowania energii czy w branżę informatyczną, pracującą m.in. nad sztuczną inteligencją.

Dużą część dyskusji zajęła problematyka kondycji społecznej regionu, tworzenia we współpracy z pracodawcami regionu i łódzkimi uczelniami nowych zawodów, atrakcyjnych dla młodych mieszkańców, przekwalifikowywania pracowników, mądrego przeprowadzania pracowników i mieszkańców regionu przez cały złożony proces transformacji, ze stanu kryzysu do akceptacji i integracji.

Uczestnicy sesji ocenili niezwykle wysoko jej poziom merytoryczny oraz wagę składanych propozycji i pomysłów. Niezwykle wysoko ocenił ją także biorący w niej udział Grzegorz Orawiec z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Zapewnił, że wiele propozycji składanych podczas Sesji, będzie prezentował w Brukseli.

- Od razu po tej debacie przystępujemy do prac nad stworzeniem koalicji interesariuszy i klastra działającego na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego.To jest 5 minut dla Regionu Bełchatowskiego i z naszej strony robimy wszystko, aby w pełni wykorzystał swoją wielką szansę rozwojową - powiedział dr Maciej Kozakiewicz, Koordynator Projektu Bełchatów 5.0, który właśnie 5 lat temu zainicjował dyskusję o transformacji Regionu.

Sesję Panelową „5 lat w procesie transformacji. Stary niedźwiedź mocno śpi", zorganizowała Społeczna Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego, działająca w ramach projektu Bełchatów 5.0, koordynowanego przez Fundację Kultura Kresu, we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie i Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym.

Tekst: belchatow 5.0