wersja testowa serwisu

Wkrótce do Opoczna przyjedzie mammobus

Zrzut-ekranu-2020-07-01-o-15.12.30

LUX MED informujemy, że wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych

Opoczno – 14 lipca 2020 w godzinach od 8.00 do 20.00 i 23 lipca 2020 w godzinach od 13.00 do 18.00 przy Miejskim Domu Kultury, ul. Biernackiego 4 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Na badanie należy stawić się w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.