wersja testowa serwisu

Trwa termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las

3_3
fot. Urząd Gminy Sławno

W marcu br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Tadeusz Wojciechowskiego - Wójta Gminy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentowanym przez Wojciecha Miedzianowskiego – Prezesa Zarządu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las" w Gminie Sławno.

Termomodernizacja obejmuje Bloki Mieszkalne na Osiedlu Grudzień Las - blok nr 1, bok nr 2, blok nr 3 na terenie Gminy Sławno.

W zakres prac termomodernizacyjnych wchodzi:

  • docieplenie ścian piwnic styropianem ekstradowanym grubości 8 cm,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 12 cm,
  • wymiana stolarki okiennej w piwnicach oraz częściowo w lokalach mieszkalnych,
  • ocieplenie stropodachu,
  • wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych z zastosowaniem zaworów termostatycznych,
  • rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz z powtórnym jej montażem,
  • naprawa orynnowania bloku oraz inne roboty dekarskie,
  • naprawa balkonów bloków wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej i izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej.

W wyniku realizowanego zadania zostaną osiągnięte następujące efekty ekologiczne zmniejszy się zapotrzebowanie energii brutto dla termomodernizowanych budynków o 665.83 GJ/rok co doprowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO2, NOX , CO, CO2. Całkowita wartość zadania brutto 702 000,01 zł.

Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi 439 447,00 zł w tym w formie: dotacji 307 612,00 zł. w formie pożyczki: 131 835,00 zł.

Termin realizacji inwestycji do dnia 31.08.2021 r.

źródło: UG Sławno