wersja testowa serwisu

Przetarg na budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie ponowiony

education-4520228_1920

W dniu 27 lipca po raz drugi ruszyła procedura przetargowa na budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysokie koszty, znacznie przewyższające kwotę, jaką Gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po stronie Wykonawcy leżało będzie opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w oparciu o przygotowane przez gminę dokumenty: koncepcję architektoniczno-budowlaną oraz projekt funkcjonalno-użytkowy.

Budynek przedszkolny ma pomieścić łącznie osiem oddziałów, a w nich 200 wychowanków w wieku od trzech do sześciu lat. W związku z tym, że w nowej placówce prowadzona będzie działalność przedszkolna o charakterze integracyjnym, projekt budynku uwzględniać musi różnorodność potrzeb i możliwości dzieci borykających się z niepełnosprawnościami.

Wnętrze przedszkola, a także jego otoczenie, umożliwiać będą swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim.

Zagospodarowany zostanie również cały teren wokół budynku. Powstaną nowe drogi wewnętrzne i chodniki, a przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking dla nauczycieli.

W otoczeniu budynku nie zabraknie elementów małej architektury. Wybudowany zostanie nowy plac zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Zamontowane zostaną ławki, stojaki do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości.

Całość otoczona zostanie dużą ilością zieleni, a także nowym ogrodzeniem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, na terenie przedszkola zainstalowany zostanie monitoring.

Przedszkole integracyjne stanie w nowej lokalizacji. Będzie ono sąsiadować z budynkiem szkoły podstawowej, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz z budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi.

Firmy budowlane zainteresowane udziałem w przetargu na składanie ofert mają czas do 16 sierpnia br.

Na budowę nowego przedszkola gmina Uniejów otrzymała 2,5 mln zł dofinansowania od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH. DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA. PODDZIAŁANIE VII.4.2 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.

źródło: UM Uniejów