wersja testowa serwisu

Powiat radomszczański: Rusza kwalifikacja wojskowa! Kto musi się stawić przed komisją WKU?

Powiat radomszczański: Rusza kwalifikacja wojskowa! Kto musi się stawić przed komisją WKU?
UM Radomsko

Wojewoda Łódzki ogłosił kwalifikację wojskową na obszarze województwa łódzkiego. Przed komisją WKU muszą się stawić roczniki 1997-2002. W powiecie radomszczańskim kwalifikacja odbędzie się w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, w terminie: 6 września 22 października 2021 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

W tym roku kwalifikacją wojskowa są objęci: 

 • mężczyżni urodzeni w 2002 r.
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997 -2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.


Należy pamiętać, że wrazie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kwalifikacja wojskowa, co zabrać ze sobą? Każda osoba stawiająca się przed komisją po raz pierwszy przedstawia: 

 1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. Powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.


OSOBA KTÓRA STAWAŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I UBIEGA SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZEDSTAWIA:

 1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 2. Powiatowej komisji lekarskiej:
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  • wojskowy dokument osobisty;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ważne: Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI

Terminy kwalifikacji na obszarze administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim:

 1. Powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Pod nr tel. 261-167-215