wersja testowa serwisu

Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie wsi Żar i Roździn

oswietlenie

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Żaru do Puszczy" w miejscowości Żar na działce drogowej nr ewid. 346/1, obręb Żar, gm. Kluki powstało nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne.

Przedmiotem zadania była przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej na istniejących słupach linii napowietrznej (podwieszenie linii i montaż opraw ledowych na istniejących stanowiskach słupowych w liczbie 11 szt.) zgodnie z dokumentacją projektową.

W maju 2020 r., w ramach zadania Funduszu Sołeckiego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Roździn, przy działce drogowej nr ewid. 427 wykonano prace budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej – podwieszenie linii oświetlenia ulicznego (przewodu i opraw ledowych w liczbie 3 szt.) na istniejących słupach linii napowietrznej.

Źródło: Gmina Kluki

Zobacz zdjęcia: