wersja testowa serwisu

Bełchatów: Nauka ekologii w pracowni pod chmurką!

kafel_eko-pracownia
UM Bełchatów

Nowo powstała ekopracownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 4 ma zachęcać uczniów do samodzielnego prowadzenia badań i obserwacji ekologicznych. Ogród ekologiczny został wybudowany dzięki środkom pozyskanym z WFOŚiGW w Łodzi oraz dofinansowaniu bełchatowskiego magistratu.

Altana, tablice dydaktyczne, stanowisko geologiczne i stacja meteorologiczna to elementy „Ekopracowni pod chmurką EKOfiltr", z której mogą już korzystać uczniowie Czwórki. Jak mówi dyrektor placówki, Izabela Anioł, zielona przestrzeń przy szkole zyskała nowy charakter i funkcje. 

Zależało nam, aby ogród edukacyjny stanowił namiastkę natury w mieście i pozwalał dzieciom w sposób twórczy poznawać jej tajniki. Mogę powiedzieć, że udało nam się ten cel osiągnąć. Ekopracownia to nie tylko ciekawe lekcje przyrodnicze, podczas których uczymy, jak chronić ginące gatunki fauny i flory, ale także możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu – wyjaśnia dyrektor Anioł.

W ekopracowni zamontowane zostały także domek dla owadów, karmnik i poidełko dla ptaków. Szkoła chce w ten sposób przyczynić się do zwiększenia populacji jerzyków. 

Te wędrowne ptaki gniazdują m.in. w otworach wentylacyjnych i szczelinach wysokich budynków. Niestety w czasie prac związanych z termomodernizacją, gniazda często są zamurowywane. Dlatego na budynku naszej szkoły powiesiliśmy kilka budek lęgowych licząc, że dzięki temu zwiększy się liczebność tych niezwykle pożytecznych ptaków – dodaje dyrektor Izabela Anioł.

Całość dopełniają ścieżka sensoryczna, ogródek ziołowy, pergola, kosze do selektywnej zbiórki odpadów oraz nowe nasadzenia – głównie różnorodnych roślin miododajnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 4 doposażona została ponadto ekopracownia „Tlen". Uczniowie mogą już korzystać z nowych pomocy, tj. mikroskopu, gier i planszy dydaktycznych oraz modeli owadów. Te ostatnie służą do realizacji podstawy programowej, a wykorzystywać je można także podczas lekcji na świeżym powietrzu.

Na budowę „Ekopracowni pod chmurką EKOfiltr" szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 49,7 tys. zł. Do realizacji zadania dołożył się także bełchatowski magistrat przekazując na ten cel ponad 5,5 tys. zł.

Źródło: UM Bełchatów