wersja testowa serwisu

Kolejne środki finansowe na wsparcie domów pomocy społecznej

normal_b676a4556167642d1a5a0d407355a9c4b733d509

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymał dofinansowanie przyznane przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę" .

Dotacja może być przeznaczona:

  • na zakup środków ochrony osobistej,
  • na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
  • a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Kwota przyznanego dofinansowania: 58 500,00 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie