wersja testowa serwisu

Gmina Paradyż: Najpierw rozmawiali o Łódzkiem, później bawili się na pikniku

1
fot. Adam Staśkiewicz

ykl spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem" zawitał w środę, 4 sierpnia do gminy Paradyż w powiecie opoczyńskim. Tam, konkretnie w Wielkiej Woli, wicemarszałek województwa Zbigniew Ziemba informował mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych o Strategii Województwa Łódzkiego 2030, a także o ofercie Urzędu Marszałkowskiego. Później na terenie stadionu KS Paradyż zorganizowano piknik rodzinny.

W ramach spotkań „Porozmawiajmy w Łódzkiem" dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego i przedstawiciele instytucji podległych samorządowi województwa przybliżają mieszkańcom oraz samorządowcom aktualne i planowane konkursy unijne, realizowane programy wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Dzięki spotkaniom w poszczególnych powiatach Łódzkiego lokalna społeczność ma także okazję zapoznać się z niezwykle ważnym dokumentem, jakim jest Strategia Województwa Łódzkiego. Jej przyjęcie poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Każdy region województwa - a więc również powiat opoczyński - ma swoje miejsce w Strategii.

- Według ekspertów w perspektywie roku 2030 przed powiatem opoczyńskim otwierają się znaczne możliwości rozwojowe – mówił podczas spotkania w Wielkiej Woli Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa. - Samorząd województwa, dostrzegając szanse krajowe i diagnozując potrzeby oraz walory tego powiatu, zarysował ambitne cele dla tego obszaru, do których realizacji będzie dążył w ramach partnerskiej współpracy z samorządami lokalnymi, mieszkańcami i podmiotami, które tutaj działają.

Wicemarszałek podczas spotkania z lokalną społecznością poruszył najważniejsze dla Opoczyńskiego tematy i problemy, takie jak rozbudowa dróg ekspresowych i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich, uruchomienie nowych połączeń Łódzką Koleją Aglomeracyjną w kierunku Opoczna i Łodzi czy zwiększenie siatki połączeń autobusowych. Zbigniew Ziemba mówił też o problemie suszy, potencjale turystycznym regionu, ale także docenił to, z czego słynie region opoczyński, czyli prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. Wicemarszałek podsumował, w jaki sposób powiat i jego gminy korzystały dotąd z propozycji i dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Przykładem niech będą choćby granty sołeckie, w ramach których w latach 2019-2021 do powiatu opoczyńskiego trafiło 630 tys. zł.

Na zakończenie spotkania w Wielkiej Woli Zbigniew Ziemba wręczył symboliczne czeki, m.in. na renowacje zabytków, beneficjentom z powiatu opoczyńskiego. Wicemarszałkowi podczas spotkania „Porozmawiajmy w Łódzkiem" towarzyszyli radni Sejmiku Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski.

Po rozmowach o Łódzkiem przyszedł czas na piknik rodzinny. Na uczestników zabawy przygotowano moc atrakcji, m.in. zabawę z DJ-em, konkursy z nagrodami, występy artystyczne, grill, watę cukrowa czy Strefę Zabaw dla najmłodszych. O poczęstunek zadbały panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. Piknik stał się także okazją do wręczenia grantów sołeckich.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz zdjęcia: