wersja testowa serwisu

Dyrektor potrzebny od zaraz! Powiat bełchatowski szuka szefa dla podległej jednostki. Czasu na aplikowanie nie ma wiele!

Dyrektor potrzebny od zaraz! Powiat bełchatowski szuka szefa dla podległej jednostki. Czasu na aplikowanie nie ma wiele!
Pixabay

Zarząd Powiatu w Bełchatowie poszukuje dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Jak informuje ogłoszenie zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego nowy dyrektor ma zostać zatrudniony na czas określony w ramach umowy na zastępstwo. Jakie wymagania są stawiane przed kandydatami i jakimi kompetencjami należy się wykazać do tej pracy? Szczegóły poniżej. 

Osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dodatkowo, jak informuje powiat bełchatowski, mile widziana znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, posiadanie podstawowej wiedzy o ogólnych zasadach funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych, doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu personelem, znajomość zagadnień i przepisów m.in. w zakresie ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
A jaki zakres obowiązków stoi przed dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych? Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności obejmuje:
 • zapewnienie kompleksowej realizacji zadań PZD,
 • organizacja i nadzór nad pracą PZD oraz reprezentacja na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektu rocznego planu dochodów i wydatków PZD,
 • ustalanie planu pracy PZD,
 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników i kontrola ich wykonywania,
 • organizacja i koordynowanie całorocznego utrzymania dróg,
 • organizacja działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego.


Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie - zastępstwo" w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.